Biến tần điện là gì?

2022-04-29

Bộ biến tần (hay bộ biến tần) là một thiết bị điện tử công suất được sử dụng để biến đổi điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. Mặc dù nguồn điện một chiều được sử dụng trong các thiết bị điện nhỏ, nhưng hầu hết các thiết bị gia dụng đều chạy bằng nguồn điện xoay chiều. Do đó, chúng ta cần một cách hiệu quả để chuyển đổi nguồn DC thành nguồn AC.

Biến tần là một thiết bị tĩnh. Nó có thể chuyển đổi một dạng năng lượng điện thành các dạng năng lượng điện khác. Nhưng nó không thể tạo ra năng lượng điện. Do đó, biến tần là một bộ chuyển đổi, không phải là một máy phát điện.

Nó có thể được sử dụng như một thiết bị độc lập như năng lượng mặt trời hoặc nguồn điện trở lại cho các thiết bị gia dụng. Biến tần lấy nguồn DC từ pin và chuyển thành nguồn AC tại thời điểm mất điện.

Một bộ biến tần được sử dụng trong mạng hệ thống điện để chuyển đổi nguồn điện một chiều số lượng lớn thành nguồn điện xoay chiều. tức là nó được sử dụng ở đầu nhận của đường truyền HVDC. Biến tần này được gọi là biến tần hòa lưới.