Liên hệ chúng tôi

Địa chỉ

Số 66, đường Lingrong, đường Lingkun, cụm công nghiệp Oujiangkou, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang

điện thoại

+86-13968758155

Gửi yêu cầu